Outreach Politie

Doelgroep Outreach: kinderen en jongeren in problematische opvoedingssituaties St. Truiden.

In het voorbije werkjaar werd er een samenwerkingsverband met de politie aangegaan. De politie wordt regelmatig geconfronteerd met gezinnen waar er problemen zijn in de opvoedingssituatie door psychische problemen bij het kind en/of de ouder. Zij kunnen voor zulke gezinnen vanaf januari 2010 beroep doen op het DAGG.

Het DAGG gaat via een huisbezoek schatten wat er moeilijk loopt en welke hulp er nodig is voor het gezin.
Het DAGG kan via de huisbezoeken crisisgesprekken doen tot de juiste hulpverlening gestart is of het gezin laten binnenstromen via de reguliere werking van het DAGG.

Vestigingsplaatsen St. Truiden
Contactpersoon:

Niels Peeters
niels.peeters@dagg-cgg.be
011/68 38 27

Vlaanderen
Zelfmoordpreventie
CGG