Consulentenwerking Mentale Handicap

Doelgroep: mentaal gehandicapten met een psychiatrische aandoening.

Deze doelgroep vraagt extra investering in tijd waardoor zij weinig of niet aan bod kwamen in een ambulante setting. De hulpverlening bestaat uit een aanmeldings-, een beeldvormende- of diagnostische- en een ondersteuningsfase.

Vanuit de beeldvorming worden ideeën en adviezen geformuleerd. Via inter- en supervisie biedt de consulentenwerking ondersteuning bij het implementeren van deze adviezen. Rond de cliënt wordt – indien nodig – een netwerk gevormd van nodige hulpverleners en familie en wordt een afstemming van de verschillende invalshoeken geformaliseerd.

ProvincieAlle vestigingsplaatsen
Contact:

011/68 38 27

Vlaanderen
Zelfmoordpreventie
CGG