Buddywerking

De Buddywerking tracht een vrijwilliger (of buddy) te matchen aan een persoon die psychische of psychiatrische moeilijkheden ervaart (ook deelnemer genoemd).

Buddy en deelnemer hebben een spontaan, niet hulpverlenend gericht contact, één keer in de week of veertiendaags. Ze ondernemen allerhande activiteiten die gaandeweg het sociaal isolement van de deelnemer kunnen doorbreken en sociale participatie kunnen stimuleren. Voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid is het vaak een hele opdracht om zelfstandig te wonen en zich te (re)integreren in onze maatschappij.

BuddywerkingVestiging Sint-Truiden
Contactpersoon:
Annelies Vanlangenaeker
0475/869 049
zuidlimburg@buddywerking.be

Vestiging Lommel
Contactpersoon:
Tamara Vander Elst
0474/820 748
noordlimburg@buddywerking.be

Website:
www.buddywerking.be

Vlaanderen
Zelfmoordpreventie
CGG