Arbeidstraject

DAGG heeft als opdracht zorg te bieden aan mensen met het oog op herstel van het psychisch evenwicht of het draaglijk maken van psychische stoornissen voor henzelf en hun leefomgeving.

Het herstelgericht werken voorziet in behandeling en begeleiding op verschillende levensdomeinen, psychisch functioneren, lichamelijk, inkomen en budget, wonen, dagbesteding, sociale contacten en tewerkstelling.

Met dit project schrijven wij ons in in het gespecialiseerd begeleidingsaanbod voor werkzoekenden met medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale (MMPPS) problemen.  Zij zijn ook niet in staat om betaalde arbeid te verrichten, noch in het normaal economisch circuit, noch in de sociale economie.

Wij zullen zorg dragen voor het aspect zorg en hulpverlening waarbij wij maximaal 18 maanden mensen met een MMPPS problematiek handvaten aanreiken, op weg naar betaald werk. Via deze hulpverlening willen we de werkzoekende voorbereiden op betaalde tewerkstelling. Het traject wordt uitgetekend door een casemanager Zorg en een casemanager Werk, samen met de cliënt. Samen met een netwerk van dienstverleners gaan we aan de slag met het trajectplan.

Dit project wordt mogelijk gemaakt met financiële steun van de EUROPESE UNIE EN DE VLAAMSE OVERHEID.

Vestiging Maaseik
Contact:
 089/56 38 94

Arbeidstraject

Vlaanderen
Zelfmoordpreventie
CGG