Suïcidepreventie

DAGG heeft sinds 1998 een specifieke werking op het vlak van suïcidepreventie uitgebouwd.

De hulpverlening in DAGG wordt aangestuurd door een goed uitgewerkt suïcidepreventiebeleid en de deskundigheid van de hulpverleners wordt maximaal ondersteund door bijscholing en consultatief overleg met experten. Deze activiteiten kaderen in wat men noemt ‘ingebouwde preventie’.

Bovendien is de organisatie van zorgcontinuïteit in samenwerking met hulpverleners buiten DAGG een belangrijk aandachtspunt.

  • De DAGG suïcidepreventiewerkers geven ondersteuning en vorming aan hulpverleners.
  • Er worden vormingen gegeven aan jeugdhulpverleners, hulpverleners volwassen- en ouderenzorg.
  • Elk jaar worden multidisciplinaire meerdaagse vormingen ingericht.
  • Bovendien zijn er vormingen op maat en in overleg met organisaties in de ouderenzorg, de thuiszorg, de welzijnszorg en politie- en hulpdiensten. Huisartsen kunnen bij ons terecht voor een LOK of bijscholingsavond van een huisartsenkring.

 

Voor meer info zie www.zelfmoord1813.be, rubriek “Vormingen” of contacteer onze medewerkster marie.vanbroeckhoven@dagg-cgg.be.

Individuele hulpverleners kunnen steeds bij ons terecht voor consultatieve ondersteuning.

  • DAGG herbergt de organisatie met terreinwerking “Zorg voor Suïcidepogers”, erkend door het Vlaams Ministerie van Gezondheid. Zorg voor Suïcidepogers richt zich op de preventie van zelfdoding bij de hoog risicogroep van personen die een suïcidepoging ondernomen hebben.
    Dit doen we door ondersteuning te bieden aan professionals die in staan voor de opvang en zorg voor suïcidepogers in Vlaanderen. Voor meer info zie www.zorgvoorsuicidepogers.be
  • DAGG werkt samen met andere Limburgse partners aan de implementatie van het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Binnen deze samenwerking wordt een waaier aan activiteiten ontplooid. Voor meer info zie het vlaams-actieplan-suicidepreventie.
  • Nabestaanden na zelfdoding kunnen in Limburg terecht bij Similes en de praatgroep voor nabestaanden in Peer. Meer info zie www.werkgroepverder.be.
Vlaanderen
Zelfmoordpreventie
CGG