Kinderen en jongeren

Deze hulpverlening is gericht op de specifieke hulp aan kinderen en jongeren met zeer uiteenlopende klachten.

Wie:
Kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar met psychische en psychiatrische problemen, en eventueel belangrijke betrokkenen

Wat:
Advies en behandeling bij …

Emotionele problemen o.a.:

 • angst
 • depressie
 • gedachten of plannen over zelfdoding
 • psychosomatische klachten (hoofdpijn, buikpijn)
 • tics
 • eetproblemen

 

Gedragsproblemen o.a.:

 • opstandig of agressief gedrag
 • overbeweeglijk gedrag
 • extreme teruggetrokkenheid

 

Ontwikkelingsstoornissen o.a.:

 • autisme en aanverwante contactstoornissen,
 •  …

 

Problemen bij verwerking van ingrijpende gebeurtenissen o.a.:

 • echtscheiding
 • seksueel misbruik
 • lichamelijke en emotionele mishandeling
 • zelfdoding van een vriend of nabij familielid
 • psychiatrische problemen bij ouders
Vlaanderen
Zelfmoordpreventie
CGG
Kinderen

size : 250 kb

Jongeren

size : 250 kb