weerbaarheid
WEERBAARHEIDSTRAINING NA DEPRESSIE
Vestigingsplaats Sint-Truiden

Contactpersoon:
011/68 38 27

Doelgroep:
Er wordt op regelmatige tijdstippen een weerbaarheidstraining georganiseerd voor personen die herstellend zijn van een depressie of in het verleden verscheidene depressies meemaakten.

In groep wordt er symptoomgericht, psycho-educatief en gestructureerd gewerkt. De cliënt(e) leert enerzijds inzicht te krijgen in het ontstaan en verloop van zijn depressie, anderzijds leert hij/zij vaardigheden om zijn depressie aan te pakken.

Ook wordt er ruimschoots aandacht gegeven aan het zoeken en aanpakken van persoonlijke knelpunten waar men dreigt in vast te lopen. In de training komen volgende aspecten aan bod: denkpatronen, medicatie, relaxatieoefeningen, assertiviteit, plezierige activiteiten.

De training bestaat uit tien sessies a rato van 1 sessie per week.
Exclusiecriteria: mentale handicap, psychose en manische depressie.

Weerbaarheidstraining