sociale vaardigheden
Sociale vaardigheden
Vestigingsplaats Lommel

Voor wie:
Voor jongeren vanaf 12 jaar. De sociale vaardigheidstraining richt zich tot kinderen / jongeren met psychische of psychiatrische problemen die aanzienlijk tot ernstige problemen ervaren in de dagelijkse omgang met leeftijdsgenootjes.

Contactpersoon:
Leentje Engelen 011/54 23 62

Doel:
het aanleren en oefenen van concrete sociale vaardigheden.

Gelijklopend is er een groepsaanbod voor de ouders. Het gaat hierbij om kinderen/jongeren die zich slecht op hun gemak voelen bij anderen en die vaak alleen staan en weinig of geen speelkameraadjes hebben. Ze zijn regelmatig het mikpunt van pesterijen waartegen ze zich slecht kunnen verweren.

Het zijn verlegen, schuwe kinderen/jongeren die niet zo goed raad weten met zichzelf en onhandig zijn in het contact met anderen. Maar het kunnen ook luidruchtige kinderen zijn die anderen voortdurend hinderen en daardoor telkens in ruzies en vechtpartijen verzeild raken, zoals kinderen met A.D.H.D.

sociale vaardigheden
sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden