Welkom bij DAGG


Vanaf nu vind je alle info over ons terug op www.centrageestelijkegezondheidszorg.be

De 19 Centra Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) in Vlaanderen bundelen de krachten en zijn vanaf 6 juli 2021 terug te vinden onder één digitaal dak: www.centrageestelijkegezondheidszorg.be. Ook DAGG stapt vol overtuiging mee in dit gezamenlijke verhaal. De website biedt informatie over doelgroepen, behandelingen, aanmeldprocedure, kostprijs… in de Vlaamse CGG. Specifieke informatie per CGG vind je op aparte pagina’s. 

 

‘Ik zoek hulp!’ via mijn postcode

Centraal op de website staat een zoekbalk. Wie op zoek is naar hulp kan in die balk de postcode of de gemeente intikken waar men woont. Wie dat doet krijgt een overzicht van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg die een werking hebben in zijn of haar buurt, vergezeld van de nodige contactgegevens. Dit is een handige tool voor professionals in zorg en welzijn zoals CLB- en CAW-medewerkers of huisartsen die geregeld patiënten moeten doorverwijzen naar een CGG.

 

Psychische hulp voor alle doelgroepen

De Centra Geestelijke Gezondheidszorg zijn er voor alle leeftijden. Van kinderen over jongeren tot volwassenen en ouderen. Wie met psychische problemen kampt, kan via de nieuwe website snel opzoeken of men in aanmerking komt voor een behandeling in ons CGG, maar ook hoe de aanmeldprocedure verloopt, wat de kostprijs is en hoe de behandeling verloopt.

 

Elk van de 19 CGG’s biedt ook specifieke informatie aan op een eigen zone op de website. Elk CGG heeft immers ook een eigenheid. De informatie over DAGG vind je hier https://www.centrageestelijkegezondheidszorg.be/cgg/dagg. Op de pagina’s van ons CGG vind je onze contactgegevens, info over ons zorgaanbod en onze zorgteams en onze aanmeldprocedure. Daarnaast kunnen we er onze vormingen aankondigen en kunnen we ook eigen CGG-nieuws bekendmaken.

 

Benieuwd? Neem dan zeker een kijkje op www.centrageestelijkegezondheidszorg.be

Met vriendelijke groeten,
Peter Beks
Directie DAGG-CGG VZW

DAGG privacyverklaring