Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

Werking
Pilootprojecten zorgcircuits
Afdrukken

Naast de psychiatrische behandeling in de thuissituatie die voor een deel tot de kernopdracht van het CGG behoort heeft het centrum zich ingeschakeld in de pilootprojecten zorgcircuits van de federale overheid.

Het doel van deze projecten is een netwerk te vormen tussen de verschillende diensten op de eerste en de tweede lijn, het Beschut Wonen, die in een nauw samenwerkingsverband via de plaatselijke SIT’s psychiatrische zorg aan huis leveren.

DAGG werkt aan volgende projecten:

  • Kopp-op
  • Buddywerking
  • Consulentenwerking
  • Outreaching KPC
  • Opvoedingswinkel
  • Outreaching - Politieproject
  • Ouderenwerking