Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

Werking
Ouders van kinderen met ADHD
Afdrukken
  • Vestigingsplaats Lommel en Maaseik

ADHD - Oudertraining

  • De cursus richt zich tot ouders van kinderen tot 12 jaar met de diagnose ADHD, en heeft als doel:
    • de ouders grondig te informeren over de complexiteit van A.D.H.D. en alle be├»nvloedbare factoren
    • het aanleren en inoefenen van belangrijke pedagogische vaardigheden om het gedrag van het kind beter te sturen
    • via het groepstherapeutische en zelfhulp aspect het verwerkingsproces over het hebben van een kind met A.D.H.D. en het kritisch reflecteren over de eigen opvoedingsmethoden te faciliteren
De cursus wordt georganiseerd in de vestigingen van Maaseik.