Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

Ons aanbod
Afdrukken

Naargelang de nood kan de hulp bij ons bestaan uit volgende acties:

 • diagnosestelling door middel van gesprekken en eventueel aanvullend (test) onderzoek
 • adviesgesprekken met indien nodig verwijzing naar specifieke diensten
 • psychotherapie
  • individueel
  • met partner en/of met het gezin
  • in groepsverband: o.a. sociale vaardigheidstraining voor jongeren,
 • eetstoornissen (anorexia nervosa en boulimia nervosa), weerbaarheidstraining voor depressieve mensen
 • psychiatrische consultatie
 • onderzoek
 • medicamenteuze behandeling
  • nazorg volgend op psychiatrische hospitalisatie
  • consulting en overleg
  • overleg en samenwerking in de regio: samenwerking met en advies aan, huisartsen OCMW, CLB’s, hulpverleners in de thuiszorg, diensten beschut wonen,…

Daarnaast is in onze dienst een specialisatie ontwikkeld in:

 • eetstoornissen
 • verwerking van kindermishandeling
 • suïcidepreventie 
 • psychiatrische thuiszorg
 • weerbaarheidstraining voor depressieve mensen
 • ...