Dienst Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg

Dagg - Cgg
Kostprijs
Afdrukken

U betaalt een bijdrage van 11 euro per consultatie.

Indien u onderworpen bent aan het omnio statuut of van het voordeeltarief van de mutualiteit geniet, betaalt u een verminderde bijdrage van 4 euro.
In behartenswaardige omstandigheden kan de hulpverlening kosteloos zijn.
Er wordt steeds een ontvangstbriefje afgeleverd.

Het eerste gesprek is gratis.
Indien u echter afwezig blijft of niet tijdig verwittigt, wordt toch een consult aangerekend.

  • Bij het aanvaarden van onze hulp verwachten we dat u op de gemaakte afspraken aanwezig bent.
  • Indien u niet aanwezig kan zijn, moet u ons zo spoedig mogelijk hiervan verwittigen.
  • Vanaf 1 maart 2015 rekenen we een administratieve bijdrage aan indien u afwezig bent zonder te verwittigen of niet tijdig (minder dan 48 uren) verwittigt.
  • De administratieve bijdrage is gelijk aan de cliëntbijdrage. Bij de artsen is dit het bedrag van het Remgeld.

Voor een gesprek bij de psychiater betaalt u het remgeld. 
Gelieve steeds een klevertje van uw mutualiteit mee te brengen.

Bijdrage diagnostische onderzoeken:
€ 15 functioneel/cognitief onderzoek en/of
€ 15  voor belevings-/persoonlijkheidsonderzoek.

Deze bijdragen worden gebruikt voor de aankoop voor diagnostisch materiaal.

Deze bepalingen worden van kracht op 1 april 2013.
(Besluit van de Vlaamse Regering 08.12.2012)